Din e-butik är en droppe i havet – sälj upplevelser och stick ut!

Hur du sticker ut

Det är lika bra att inse att din fina och väldesignade webb-butik är försvinnande bland 12-24 miljoner andra online världen över (källa Internet Retailer). Online-handelns omsättning nådde 1,6 trillioner USD 2015, en ökning från 2014 med 21%. Den tvåsiffriga procentuella ökningen beräknas fortsätta år från år de närmaste åren. Den tekniska utvecklingen kommer att, med aldrig tidigare skådad hastighet, förvandla eller komplettera fysisk butikshandel till online-handel. Leverantörer med online-butiker kommer att anpassa sig allt mer till vårt beteende samt våra demografiska och psykografiska förutsättningar och omständigheter, vilket i sin tur gör näthandeln allt mer attraktiv för oss kunder. En ökning de närmaste 5 åren från 1,6 till 10 trillioner USD är inte osannolik.

Stick ut med mjuka värden!

Vad som är överraskande är att det av dessa12-24 miljoner online-butiker (2015) bara var 5 – 10% som genererade en årlig försäljning som översteg 1 000 USD, d v s som kanske skulle kunna rankas som potentiellt lönsamma, även om man nog måste ta ett rejält kliv uppåt i omsättning för att vara lönsam. Så hur gör man för att hamna i den lönsamma gruppen och dessutom sticka ut bland dem?

Förutom olika steg såsom att definiera en klar strategi, vara mobilvänlig och ständigt vara uppmärksam på och anpassningsbar till förändringar m m, vill vi framhålla vikten av att skapa ett unikt varumärke med mjuka metoder i stället för hårda fakta.

AHA

Sälj inte bara fakta – skapa en aha-upplevelse!

De flesta marknadsplatserna online publicerar företagsinformation, foton och videos för att bygga ett identifierbart varumärke – och det är bra. Vad som många gånger fattas är att förvandla fakta till upplevelser. Varor och tjänster bör presenteras med ”inlevelse” för att hos potentiella kunder skapa en ”upplevelse”! Det är det som förenar.

Gemensam nämnare

Om man vill bygga ett identifierbart varumärke behöver företagare sälja en berättelse bakom varje vara, tjänst eller produktgrupp. Det är det som identifierar kunden med produkten – en gemensam nämnare mellan säljare och köpare. Varför är din vara eller tjänst meningsfull? Vad är det som gör den unik? Och framför allt – hur kommer kunden att känna sig efter köp? En historia får också gärna bestå av en liknelse eller metafor som i slutklämmen lämnar ett emotionellt budskap om produkten, en aha-upplevelse.

Gemensam nämnare

Tänk antikvitet

En bra liknelse i det här sammanhanget är en antikvitet. Den är inte bara en eventuellt lönsam investering. Den är för de flesta köpare en upplevelse och säljs nästan alltid med en tillhörande historia. Historien om människor som ägt produkten, hur produkten passade in i den tidsåldern, hur den tillverkades och av vem, hur den kan passa in i ett modernt hem och skapa en behaglig kombination av nytt och gammalt, etc. Varför inte gå händelserna i förväg och redan nu skapa liknande berättelser om dina nytillverkade varor eller tjänster? En berättelse i stället för bara hårda fakta skapar ett djupare värde!

 Använd fantasin!

Om du säljer skor kan du lämpligen i korthet ge en historisk inblick i utvecklingen av skodon med slutbudskapet att de skor som du erbjuder är ett resultat av alla dessa historiska erfarenheter. Använd fantasin!

 Samma sak gäller en presentation av ditt företag. Företagets namn och image är i lika hög grad en del av ditt varumärke. Skriv inte bara att bolaget startades ett visst år utan varför och berätta historien bakom. Vad var motivationen, inspirationen och visionen vid startup.

”Story Selling med Story Telling”

Mjukt historieberättande som ersätter eller kompletterar hårda fakta ger en extra dimension till företaget och dess produkter och bidrar därmed till att få online-butiken att landa bland de ca 650 000 som omsätter mer än 1000 USD/år.

Sälj upplevelser – så sticker du ut!  
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/4/f/pvnordicdesigns.com/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Inga Kommentarer

You must be logged in to post a comment.