vilket e-handelssystem skall jag välja?

Det Finns Fler En Ett E-Handels-System

Det pågår en dramatisk expansion inom handel på nätet. Alltfler företag vill hänga med. Att stå utanför kan i vissa fall vara förgörande. Det här är dubbelsidigt. Handlare och kunder möter varandra kors och tvärs utan personlig kontakt. E-Handelsplatser måste därför anpassas till vad och vem som efterfrågar. Här följer en redogörelse för vilka typer av Ehandelsplattformar som idag är vanligast.

Till att börja med finns det tre olika klassificeringar av Ehandelsplattformar:
1. licensmodell
2. försäljningsmodell
3. data-utbyte

1 – Licensmodellen

 

Består av tre varianter:

a) ”On-premise” e-Handel
Kunden måste investera i en del hårdvara samt i en licensavgift och dessutom installationstjänster. Men kunden måste också räkna med kostnader för datamigration och fortgående underhåll samt årsavgifter för uppdateringar av mjukvara och support. Några exempel på typiska On-premise eHandels-plattformar är Hybris, Sana Commerce och Oorjit. Dessa plattformar är dock lätta att anpassa och de är säkra och därmed pålitliga i sina funktioner. Nackdelen är alltså att de kräver initialinvesteringar, eget underhåll samt tekniska kunskaper

b) ”Software as a Service” (SaaS)
Den här plattformen är molnbaserad där varje applikation hanteras i en tjänsteleverantörs datacenter. Den är prisvärd, hanteras och uppgraderas av leverantören och är enkel att upp eller nedgradera. Integrationen med den bakomliggande administrationsdelen, där bl a inställningar sker och produkter/tjänster läggs in, är dock begränsad. Datasäkerheten är likaså begränsad. Exempel: Shopify.

c) opensource e-Handel
Detta är en gratis plattform som möjliggör för användare att installera, underhålla, säkra och konfigurera mjukvaran på sina egna servrar. Det krävs tekniska baskunskaper i webbdesign och utveckling för att sätta upp en Open Source plattform. Dessa mjukvarors källkod är tillgängliga för och kan modifieras av användare. Den huvudsakliga fördelen med Opensource e-Handel är att den är gratis. Det finns dessutom en rad tilläggsfunktioner för att utöka funktionaliteten. Den anpassningsbara källkoden ger också bättre flexibilitet. Några nackdelar är dock att det krävs en del teknisk kunskap, att webbplatsens prestanda till viss del beror på hur mycket man betalar till webbhotellet och att den inte har någon standard-integration med den bakomliggande administrationsdelen.

2 – Försäljningsmodellen

Består av fyra varianter:

a) B2C (Business to Consumer)
Företaget säljer sina produkter/tjänster via nätet direkt till konsumenter. Detta är den mest förekommande e-Handeln där konsumenterna inte behöver logga in för att komma åt, inspektera och köpa leverantörens produkter.

b) B2B (Business to Business)
Företaget säljer sina produkter/tjänster till andra företag. Här krävs att kundföretaget loggar in. E-Handelsplatser för B2B erbjuder ofta kundanpassad prissättning, urval och rabatter.

c) C2B (Consumer to Business)
Här erbjuder konsumenter sina produkter/tjänster via nätet och företagen ger bud varvid konsumenten väljer det bästa budet.

d) C2C (Consumer to Consumer)
Här säljer konsumenter sina produkter till andra konsumenter. Typexempel ärBlocket och eBay.

3 – Data-utbyte

Består av två varianter som skiljer sig när det gäller anknytningen till bakomliggande administrationsdel:
1. Integrerad e-Handel
2. Gränssnitts-e-Handel

1) Integrerad e-Handel
Här integreras en del av mjukvaran genom en installation i det bakomliggande administrationssystemet. På så sätt konfigureras förbindelsen mellan affärslogiken och databasen i administrationsdelen automatiskt. Integrerad e-Handel används ofta i B2B- och B2C-handel. Sana Commerce är ett exempel på integrerad e-handel.

2) Gränssnitts-e-Handel
Mjukvaran läggs på toppen av administrationsdelen i stället för att integreras. Förbindelsen mellan affärslogiken och administrationsdelens databas sätts upp manuellt. Informationen som finns i administrationsdelen dupliceras in i mjukvaran för e-Handelsplatsen. Denna version används oftast i B2C. Magentoär ett sådant exempel.

Sammanfattning

Det är för både konsumenter och leverantörer av varor och tjänster värdefullt att känna till att det finns olika versioner av e-Handelsplatser. Vid valet har leverantören att välja mellan typ av kundkrets, kostnader, prestanda, tekniska förutsättningar, graden av eget arbete och en kombination av allt detta. Det kan låta komplicerat men är det bara om man inte hänger med i utvecklingen för ingenting är statiskt i denna dynamiska cyber-tid.

Tags: e-handel, guider,
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/4/f/pvnordicdesigns.com/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Inga Kommentarer

You must be logged in to post a comment.