Att våga misslyckas.

Om en fallskärmshoppare faller fel i landningen kan han skada sig. En fallskärmshoppare lär sig därför att falla rätt. Hur är det med oss andra i våra dagliga liv, i våra karriärer? Lär vi oss att att falla rätt? Att lyckas med att misslyckas?  Uppfinnaren Thomas Edison framhöll att han inte misslyckats tiotusen gånger men LYCKATS finna tiotusen sätt som inte fungerar! Så om vi tror att vi lyckats direkt vid första försöket och stannar där, kan vi vara förvissade om att vi inte lyckats hitta den optimala lösningen än!

ledsen

 

Två tredjedelar misslyckanden

Amerikanen Dr David Birch, en ledande auktoritet inom sysselsättning, affärstillväxt och ekonomisk förändring har sedan 60-talet samlat data om utvecklingen i 40 miljoner företag och kommit fram till att allt och alla här i världen har en genomsnittlig misslyckande-frekvens om 67%, d v s 2/3. Kanske det ger tröst till alla som förgäves ägnar sitt liv åt perfektion. Och det där strävandet är ju just det mest hämmande av alla fel, nämligen att inbilla sig att man inte får fela eller misslyckas. Det är bra att äntligen få vetenskapligt belägg för människans felbarhet.  Vägen till framgång är i verkligheten betydligt krokigare än den vi planerar.

Utan misslyckanden ingen framgång!

graf

 

Allt prat om framgång har historiskt inte bidragit till mer framgång. Vi fortsätter att misslyckas och det är precis det som leder till framgång. Misslyckandet måste därför uppvärderas! Man skulle kunna tolka Dr Birch så att 1/3 är lyckade människor som alltid har gjort allt rätt och 2/3 är obotligt misslyckade figurer. Men så är det inte. Det är snarare så att alla som har lyckats, har gått igenom en rad misslyckanden först. Det är de misslyckade försöken som lett till framgång. Försök av människor som reser sig efter fall och vägrar ge upp. Det hör helt enkelt ihop.

trappa

 

Ett misslyckande i tiden, men ett lyckligt resultat med tiden

Frågan uppstår nu hur man skall värdera ett ständigt  misslyckande?  Är  det  värdelöst? Kanske för individen men absolut inte för världen. Många  vetenskapsmän  och uppfinnare  har  aldrig  hunnit  komma  till  något  positivt  slutresultat under sin livstid MEN,  de  har,  många gånger  omedvetet, lagt  till  en  liten  bit  i  det  pussel  som  småningom  blev  färdiglagt  av efterföljande generationer. Utan den biten hade pusslet aldrig blivit komplett och utvecklingen hade stagnerat. Ofta har också en upptäckt, uppfinning eller teori blivit förkastad av en oförstående omvärld då den varit före sin tid. Ett misslyckande i tiden, men ett lyckligt resultat med tiden.

hål

Lär ut praktikfall

Dr Birch gick så långt som att förespråka att misslyckandet aktivt borde läras ut och visst är det så. Det är en överväldigande majoritet som misslyckas i sin strävan och en hel del av dem har svårt att hantera det. Analyser av misslyckade affärer ingår visserligen i praktikfall på handelshögskolorna men  dessa  berör  inte  den  personliga  hanteringen  av misslyckandet.  Hur reagerar omvärlden? Hur reagerar vi inför omvärldens fördömande attityder? Hur kan vi minska denna brist på feltolerans hos omvärlden? Varför är vi så rädda för ett misslyckande när det är en oumbärlig del av framgången?

Belöna misslyckanden!

Kanske vore det bra om prinsessan Viktoria inte bara årligen delade ut ett pris till det mest framgångsrika nyföretagandet, utan även till årets mest framgångsrika misslyckande. Kanske skulle omvärldens negativa attityd gentemot dem som inte lyckas, men som aldrig ger upp att försöka, ändras från nedlåtande fördömanden till respekt och uppskattning. Det är nämligen dessa försökskaniner som lärt sig konst en att falla rätt och som modigt och tålmodigt bidrar till sin egen och därmed världens utveckling.

prispall

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/4/f/pvnordicdesigns.com/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

4 Comments. Leave new

Wonderful, rewarding article! Much needed! Thank you!

I’ve been loonkig for a post like this forever (and a day)

Hola y gracias por este blog es una verdadera inspiración ..

Wow, that’s a really clever way of thiinnkg about it!

You must be logged in to post a comment.