hur du skriver ett bra blogginlägg

8 Viktiga Steg Till En Lyckad Blogg-Strategi

Ålder och erfarenhet är idag inte längre avgörande för förtroende. Det som skapar förtroende är snarar dina idéer, din generositet, din villighet att ta risker och att lära sig av misstagen. Innovatören Thomas A Edison sa´”Jag har inte misslyckats. Jag har baralyckats finna tiotusen sätt som inte fungerar”! Det är dessa egenskaper och den inställningen som uppskattas idag och den avslöjas i ditt författarskap och därmed dina bloggars attrationsvärde.

1 – Ändamål

Varför har du en blogg?
Att Dokumentera:
Definiera ändamålet med din blogg!

Du behöver finna en strategi. För att fastställa en strategi skall du ställa dig följande frågor:
• Vad är det övervägande syftet som ditt företag försöker uppfylla
• Vad stöder detta mål?
• Vem, vilka delar ditt intresse för detta mål?
• Är ditt team införstått med denna målsättning?

Har du svar på dessa frågor och kan sammanfatta dem i en definition, har du skapat ett gott utgångsläge för alla framtida bloggning- och marknadsförings-beslut.

2 – Kundkategorier

Vilka är dina ideala kunder?
Att dokumentera:
En klar, detaljerad beskrivning av din ideala kundtyp.

Syftet med bloggen är att anpassa innehållet till denna kundkategori, alltså folk som sannolikt kan attraheras och konverteras från intressenter till köpare. När du har lyckats definiera dina kundkategorier gäller det att undersöka deras beteendemönster. Här följer några sätt:
• Fråga/Svar forum såsom Quora, Yahoo
• Sociala media såsom Linkedin-grupper, Twitter Advanced Search och Google+grupper.
• Andras innehåll som skapats för samma kundkategori och hur populärt mottagande dessa fått.
• Blogg-kommentarer på andra bloggar som dina potentiella kunder kan tänkas läsa och vilket innehåll de är engagerade i där.

Detta kallas ”inbound marketing” (inåtriktad marknadsföring) och dess huvudsakliga syfte är skapa förutsättningar för att bygga förtroende gentemot dina kunder. Därför skall du eftersträva att bli deras informationskälla till vilken de regelbundet vänder sig.

3 – Konkurrens

Vilka av dina konkurrenter har bloggar?
Att Dokumentera:
En lista på 5-10 av dina närmaste konkurrenter som har bloggar vars innehåll du kan analysera.

Om dina kunder bara finner det de söker i dina konkurrenters bloggar har de inget annat val än att söka sig till dem. Försök därför att göra en djupdykning in i dina starkaste konkurrenters bloggar. Om de rankar högre än du hos sökmotorerna med sådana viktiga sökord som även du behöver använda så försök att skriva bättre innehåll för samma sökord. Om du finner luckor hos konkurrenterna försök att dra nytta av dem genom att skriva om just det som du anser saknas.

4 – Nyckelord (sökord)

Vilka nyckelord väljer du?
Att dokumentera:
En lista på 5-10 nyckelord-grupper med vilka du kan påverka din dragningskraft för sökmotorerna.

Dessa nyckelord och tillhörande fraser låter sökmotorerna förstå vad ditt innehåll handlar om. När intressenter söker ett visst ord eller fras vill du att de skall komma till din blogg och inte hos en konkurrents. Du måste ägna tid åt att ta reda på vilka ord och fraser de brukar söka på och inkludera dem i dina blogg-artiklar. Kom bara ihåg att s k ”keyword stuffing” (massiv upprepning) lätt döms ut som spam och skadar rankningen nuförtiden så det gäller verkligen att finna ett optimum, d v s inte för lite och inte för mycket.

5 – Distributions-plattformar

Var skall du lägga dina blogg-artiklar?
Att dokumentera:
Lista på de plattformar dit du vill förlägga dina blogg-artiklar

Att skriva högkvalitativa bloggartiklar är en god start men det svåra är att få dina bloggar upptäckta av målgruppen och förvandlade till en prioriterad informationskälla. Att skriva blogg-artiklar är tidskrävande men det finns sätt att underlätta. Du kan t ex använda tidigare blogg-material som du skrivit men författa ur en ny synvinkel med nya idéer, nytt undersökt material, ny struktur och statistik d v s använda samma information men i en annan form. Du når då en bredare publik bl a dem som kanske inte läst dina tidigare bloggar. Här är några tips:
• Kopiera nyckelcitat och korta meningsfulla budskap ur dina bloggar och sprid dem till ditt sociala media-nätverk med länkar till din bloggartikel eller lägg in dem i en bild och sprid.
• Dela upp bloggartikeln och sänd delarna som en rad eposter till din krets med en länk tillbaka till din blogg-artikel

6 – Promotion

Hur vill du främja ditt blogg-innehåll?
Att dokumentera:
Bl a en lista på potentiellt inflytelserika personer, företag, organisationer inom din bransch.

Tidigare nämndes inåtriktad marknadsföring. Nu handlar det om utåtriktad (Outbound). Dock går dessa hand i hand. För att få uppmärksamhet måste man förbereda bloggens innehåll noggrant. Det gäller att göra folk uppmärksamma på dig som källa till värdefull och intressant information och att bloggarna delas av dem med andra. Läser ingen är jobbet tämligen meningslöst. Hur få kontakt? Här är några tips:
• Om de har blogg, läs och kommentera den samt dela den med andra
• Om de har en epostlista, registrera dig för den och svara på intressanta delar med ett tack samt uppmuntra andra att också delta.
• Om de har publicerat en bok, läs och recensera den samt rekommendera den generöst i ditt nätverk.
Det är viktigt att förbli i regelbunden kontakt med dessa s k ”påverkare” om det så bara är korta inlägg, kommentarer etc. På så sätt bygger du inte bara ett allmänt nätverk utan ett kvalitativt marknadsmässigt nätverk som är anpassat till din verksamhet.

7 – Frekvens

Hur många blogg-artiklar bör du publicera?
Att Dokumentera:
En publiceringskalender som omfattar antalet publiceringar du kan tänkas klara inom en viss tidsperiod.

Det handlar egentligen inte så mycket om frekvens utan mer om att skapa trovärdighet. Du säkerställer att användandet av nyckelord och fraser är optimerat och att publiceringen verkligen sker de angivna tiderna. Läsare kan i bästa fall med intresse vänta på dessa datum och bli besvikna om de inte hålls.

8 – Resultatmätning

Vilken typ av resultatanalys är viktig för dig?
Att Dokumentera:
De mål som du vill uppnå genom att blogga och hur du tänker dig mäta resultatet.

En resultatmätning blir inte meningsfull om man inte kan använda den som vägledning mot det önskade målet. Det gäller att ta lärdom av både misslyckad och lyckad blogg-strategi och att anpassa kommande publiceringar därefter för att med tiden nå det önskade målet. Begränsa därför inte resultatmätningen till för kort period utan ge den ca 60 dagar, för att säkert kunna bedöma resultatet, om du publicerar varannan vecka. Viktiga resultatkriteria är t ex trafiken, antalet likes, antalet re-tweets, följare, retur-länkar och prenumeranter m m.

Men det gäller att sedan använda dessa kriterier med en flexibel strategi som skall anpassas för ständig resultatförbättring period efter period. Det tar tid och det krävs tålamod.

Detta belyses av ett annat av Thomas A Edisons många citat: ” Många av dem som misslyckats är de som inte förstod hur nära de var att lyckas, när de gav upp”.

(Delkälla Will Blunt)

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/4/f/pvnordicdesigns.com/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Inga Kommentarer

You must be logged in to post a comment.