Få folk att läsa dina epost utskick

11 Sätt Att Få Folk Att Tända På Dina Epost-Utskick!

11 sätt att få folk att tända på dina epost-utskick!

En av de viktigaste och effektivaste metoderna för marknadsföring på nätet är nyhetsbrev. Det är gratis att skicka epost och vanligtvis kollar var enskild person sin epost i genomsnitt 7 gånger per dag. Vi får ofta frågan från våra kunder om nyhetsbrev och hur man utformar en kampanj som lockar kunder så vi beslutade att skapa ett blogginlägg om hur man går till väga för att skapa just ett effektivt nyhetsbrev.

hur man skriver nyhetsbrev

1) En ämnesrubrik som väcker intresse och antyder vad som kommer i meddelandet.
2) Skapa kvalitativt innehåll.
3) Avslöja ditt namn som avsändare.
4) Adressera till person, helst till förnamn.
5) Använd konsekvent design för igenkänning.
6) Anpassa om möjligt innehåll till olika intressegrupper.
7) Visa tydliga ”Call To Action” (uppmaning till handling).
8) Använd relevanta bilder.
9) Länka till sociala media.
10) Länka till sekretess-skydd.
11) Länk till av-registrering.

En ämnesrubrik som väcker intresse och antyder budskapet
Precis på samma sätt som en talare bör öppna sitt anförande med något som höjer förväntningarna, så skall både ämnesrubriken och inledningen på mailet väcka kraftig nyfikenhet, ja helst slå ner som en bomb! Läs vår tidigare bloggartikel om hur man lättast författar en rubrik genom att göra det sist.

Skapa kvalitativt innehåll.
Inledningen skall genast anknyta till rubriken och avslöja vad budskapet går ut på, helst med dramatik om än inte överdriven. Använd i texten gärna eventuellt tillgänglig statistik för att betona det problem som du erbjuder dig att lösa eller de fördelar som läsaren tryggt kan förvänta sig av ditt erbjudande. Om mailet inte blir för långt, använd med fördel exempel och korta belysande historier. Säkerställ att du använder rätt svenskt skriftspråk. Undvik upprepningar. Dessa leder snarare till frustration i stället för inlärning. Läsaren kan själv läsa igen och igen. Det enda undantaget är budskapet som upprepas i slutet och t o m bör vara med.

Avslöja ditt namn som avsändare
Många tror att mailutskick måste vara formella men de tror det i rädsla för att annars inte bli tagna på allvar. I Sverige är du-reformen så inrotat etablerad att formaliteter närmast väcker störd förvåning. Tveka inte att använda ditt personliga namn och inte bara företagsnamnet. Har du en formell signatur kan du lämpligen låta den föregås av ”Vänliga hälsningar, ditt förnamn”. Sedan kan signaturen upprepa allt det formella.

Adressera till person, helst till förnamn
På samma sätt som vi sagt ovan om att inte tveka att ha dig själv som avsändare, så kan du lugnt adressera till en person och då helst med bara förnamnet. Det ger en personlig touch som enligt statistisk analys leder till betydligt fler läsare, en undersökning visar 14 % ökning.

Använd konsekvent design för igenkänning
Det är viktigt att vara konsekvent med t ex typsnitt, textstorlek, textkomposition, språkbruk och bildkomposition så att läsarna helst omedelbart skall kunna känna igen ditt företags utskick. Detta betyder inte att allt alltid måste vara identiskt men det bör vara konsekvent så att du skapar och ger eftertryck åt ditt varumärke.

Anpassa om möjligt innehåll till olika intressegrupper
Du kan lämpligen i förekommande fall anpassa dina utskick till olika intressegrupper. Innehållet skall då vara lite olika anpassat till t ex befintliga kunder och tilltänkta. Befintliga kunder kan dessutom delas upp i köp-historik (produkt/tjänst, frekvens etc). Innehållet kan också anpassas till kön, ålder, jobb-typ, bransch etc. Här gäller det dock att väga fördelen med segmenteringen mot arbetsinsatsen. För vissa kan det vara mödan värd, för andra inte. Om du använder ett mailhanteringsprogram som MailChimp får du en resultatanalys över dina utskick med information om bl a vilka som läst och du kan på så sätt lära dig vad som fastnar hos vilka.

Visa tydliga ”Call To Action” (uppmaning till handling).
En uppmaning till handling som allmänt kallas Call To Action, eller CTA är en länk, oftast i en ruta med namnet på uppmaningen. Det kan t ex vara ”Köp” eller ”Beställ” e dyl. Om du använder en eller flera CTA, se då till att de hamnar på rätt ställe. Sätt den i sitt nära sammanhang. I stället för att lägga dem längst ner bör de komma in vid den text där anledningen till uppmaningen beskrivs. Det är inte alltid sist. Själva uppmaningen kan dessutom med fördel ges en känsla av brådska med tilläggsord, ex ”Köp nu” eller ”Registrera dig idag” etc.

Använd relevanta bilder
Undersökningar visar att 65 % av mottagare föredrar epost med bilder snarare än text. Det beror troligen på att 90 % av informationen som transporteras till hjärnan är visuella bilder som processas 60 000 gånger snabbare i hjärnan än text. En varning dock – se till att bilderna är i ett format som kan läsas av alla operativsystem! Se också till att bilderna förmedlar exakt det som du vill förmedla i text.

Länka till sociala media
Med tanke på att du ägnar mycket tid åt att skapa attraktiva utskick bör du utnyttja den spridningseffekt som sociala media kan ge genom att vänner, bekanta och affärsrelationer kan följa dig och vidaresända din information till sina kontakter o s v. Du bör därför, med länkar och dela-knappar, möjliggöra för mottagarna att följa dig på Twitter , ”gilla” dig på Facebook, prenumerera på din YouTube-kanal eller följa dig och ditt företag på Linkedin.

Länka till Sekretess-skydd
De som prenumererar på dina utskick ombeds fylla i ett formulär där de skall uppge en del information om sig själva. Detta är för en del människor ett orosmoment och det är därför viktigt att du alltid länkar sådana formulär till garantier för sekretess-skydd.

Länk till av-registrering
Det är lag på att varje epost-utskick i form av nyhetsbrev e dyl som möjliggör prenumeration måste innehålla en länk till av-registrering. Att inte ha med det kan leda till obehagliga konsekvenser.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/3/4/f/pvnordicdesigns.com/httpd.www/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Inga Kommentarer

You must be logged in to post a comment.